Şirket Değerleme nedir?

Şirket sahipleri şirketine yatırımcı olabilecek kişi ya da kuruluşlarla görüşürken en çok zorlandıkları noktalardan biri şirket değerlemedir. Yatırımcı karşısındaki şirketin değerini bilmek ister, haliyle şirkete ortak arayışında firma sahibi de doğru değerlemenin yapılmasını tercih eder. Şirket değerleme hassas bir konudur. Şirketin varlıkları ya da marka değerleri yanı sıra gelecekte bulunduğu pazardaki rolü de önemlidir.  Yapılacak yanlış değerleme şirketin ortak arayışında zorlanmasına sebep olabilir. Bu yüzden tarafsız doğru bir şirket değerleme kuruluşu ile çalışmak önemlidir.

Şirket Değerleme Yöntemleri

Finpuan şirket değerleme olarak Spk lisanslı uzmanlarımızla şirketinizi değerliyoruz.Şirket değerleme yöntemlerimiz oldukça şeffaftır. Şirketiniz değerleme yapılırken dünyada, ülkemizde, bulunduğu sektörde, rakiplerinize göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Finpuan şirket değerleme bağımsız bir kuruluş olarak bütün alternatifleri sizin için değerlendirir. Şirketinizin değerlemesi yapılırken anlık değişimleri de göz ardı etmemek gerekir. Sağlıklı bir şirket değerlemesi için bütün değişkenleri titizlikle incelemekteyiz.Her Şirket kendine ait karaktere sahiptir. Aynı sektörde olan firmaların yapıları birbirlerinden farklı olabilmektedir. Şirketlerin yönetiminden ,operasyonel farklılıklarına kadar detaylı incelenmesi gerekir. Bu şirketinizin doğru değerlemesi için gereklidir.

Başlıca Şirket değerleme yöntemleri

 • Nakit akım analizi
 • Çarpan analizi
 • Net aktif değer analizi
 • Temettü analizi
 • Diğer değerleme yöntemleri
 • Karşılaştırma yöntemi
 • Favök analizi
 • Dupont analizi

Şirket değerleme Raporu

 • Şirketin karlılığı ,yatırımları,borçlanmas maliyeti, alacak süresi, stok devir süresi ve faaliyetleri gibi değerlerindeki değişimlerin şirket değerine doğrudan etkisi hesaplanır.
 • Şirketin değerini arttırmak için gerekli değişkenleri tespit edilmesi ve bu değişkenlerde yapılması gereken şirketin değerini arttıracak çalışmaların özetlenmesi. Şirketin menkul değer stoğundaki fazlalık şirkete etkisi nedir ya da stok devir hızları maliyete etkisi nasıl olmaktadır. Haliyle şirketinizin gelir kaynakları ve sürekli gider kaynaklarının tespiti oldukça önemlidir. Şirketin değerlemesi esnasında şeffaf şekilde bütün finansal tablolar analiz edilir.
 • Şirketin değerlemesi şirketin gerçek değerini tespitinde kullanılmaktadır.
 • Şirket değerleme raporu şirketin değerini etkileyecek önemli değişkenleri görmenizi de sağlayacaktır.
 • Sektöründeki faaliyetleri, makro ekonomik ve şirket ekonomisi konusunda yapılması gerekenleri, şirketin değerleme öncesinde yaptığı yatırımları incelemek, şirketin marka değerini bulmak, ileriye yönelik yapacağı adımları tespit etmek ve son olarak şirketin kapanması durumunda gereklilikleri açıklanmaktadır.