Kurumsal Kredi Nedir? Ticari Kredi Puanı Nedir?

Kurumsal Kredi Nedir? Ticari Kredi Puanı Nedir? Aslında bu soruları bütün firma sahiplerinin öğrenmeye ihtiyacı vardır. Genellikle bankaya kurumsal kredi başvurusu yapılacağı zaman gündeme gelen bu soruların cevapları sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Her firmanın kredi notu olabileceğiniz unutmamak gerekir.

Bankalar tarafından nakdi kredi ile teminat mektupları, aval, ciro gibi adlandırılan gayri nakdi kredilere kurumsal kredi diğer adı ile ticari kredi denmektedir. Ayrıca bu niteliğe sahip olan taahhütler ve satın alınan tahvil benzeri sermaye araçlarının tümüne de ticari kredi adı verilmektedir.

Tanımları Bakımından Kurumsal Krediler

Tanım olarak ticari krediler spot ve rotatif olarak ikiye ayrılmaktadır. Spot krediler faiz alınırken belirlenen faiz oranın ödeme boyunca değişmemesidir. Ayrıca anaparanın da vade sonunda bir kerede ödendiği kredidir.  Bu kredi uygulamasında anapara erken de ödenebilir. Fakat bu konuda bankanın belirleyeceği esaslar önemli çerçeveyi oluşturmaktadır.

Rotatif krediler, belli bir limit kaydını aşmamak kaydı ile kullanılmaktadır. Kredi kullanan kişi bu tür ile sürekli ödeme yapmaktadır ve sürekli kredi kullanmaya devam etmektedir. Zaman içinde kullanılan kredi limiti ise değişiklik göstermektedir. Aslında yapı olarak bu kredi türü kredi kartlarına benzemektedir.

Teminatlı Kurumsal Krediler

Teminatlı krediler 2 başlık altında toplanmıştır.
Açık krediler yani teminatsız krediler ve teminatlı krediler.
Teminatlı krediler de kefalet karşılığı verilen krediler ile maddi teminatlı krediler olarak ayrılmaktadır.
Açık krediler karşılığında hiçbir teminat alınmamaktadır.
Bu kredi mali olarak riski bulunmayan işletmelere borçlu cari hesap şeklinde verilmektedir. Açık kredilerde tek yetkili imza işletme yetkili imzasıdır. Genel kredi sözleşmesi geçerlidir.

Kefalet karşılığı kredi için yani teminatlı kredide müşteriden güvenilir birinden kefil bulunması istenir.
Bu şekilde istenen kredi verilmektedir.
Maddi teminatlı krediler, çek ve senet karşılığı ticari krediler, emtia karşılığı teminatlı krediler, taşınmaz rehni karşılığı krediler, makine parkı karşılığı krediler, ticari kredi niteliği üzerine verilen krediler, nakdi ve gayri nakdi krediler bu kredi çeşitleri arasında yer almaktadır.

Kredi Puanı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kredi kullanmak ya da kurumsal kredi kartı almak için bankalara yapılan başvuruda şirket  güvenilirliğini ortaya koyan puana Ticari kredi puanı denilmektedir. Bankalara yapılan ticari kredi ya da ticari kredi kartı başvurularında bankalar ilk olarak bu puana bakmaktadır. Ticari Kredi puanları her bankanın kendi özelinde yapılmaktadır. Bu sebeple bankaların kendi risk birimlerinin belirlemiş olduğu kriterlere göre değişmektedir ,fakat standart bir alt yapısı olmasından kaynaklı salt bir değeri bulunmaktadır. Bankalar rahatlıkla sizin kredi puanınızı hesaplamaktadır. Ticari Kredi notu olarak bilinen Ticari kredi puanı birkaç konuya göre değerlendirilmektedir.

Bankalar ile olan ilişki analizi olarak nitelendirilen ticari kredi notu, ödemelerinize olan bağlılığınızı ortaya koymaktadır. Önceden kullanılan kredi ödemelerinin düzenli olup olmadığı ticari kredi notunu etkilemektedir. Aynı şekilde ticari kredi kartı ödemelerinin de nasıl gerçekleştiği kredi notunu etkiler. Kredi kullanma yoğunluğu, kredi için yapılan başvurular da yine kredi notunu belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Kredi notu 0- 60 arasında puan aralığına sahip ise bankalardan kredi almak zor olacaktır. 55 puanın altında bulunan ticari kredi notları için bankalar kredi vermez. İdeal kredi alam aralığı ise 60 ve üstüdür. 70 ve üstü aralık ise oldukça rahat bir şekilde kredi kullanmaktadır.

Kredi Notunun Yüksek Olması İçin Ne Yapılmalıdır?

Ticari Kredi puanı için ödemelere dikkat etmek ilk şarttır. Hali hazırda ticari kredi notu düşük olan bir işletmenin kredi puanını yükseltmek için borçlarına kalan sürede oldukça sadık kalmalıdır. Bunun yanında kurumsal kredi kartı ile yapılan harcamalarda da orantılı kullanım önemlidir. Ayrıca hali hazırda bulunan borç yeni bir kredi ile yapılandırılarak ve bu borçlar zamanında ödenerek de kredi notu yükseltilebilir. Ticari Kredi notu ile kara listenin aslında bir bağlantısı bulunmamaktadır. Fakat ödemeler yapılmamaya başlandığında kredi notunuz düşmektedir. Bu şekilde ödeme yapılmadığında son aşama olarak ticari kredi puanınız en düşük seviyeye gelir. Son aşamada kara listeye girilebilir. Banka kara listesinden çıkmanız için hesaplarınızda haciz olmaması , bankalara olan borçların tamamen kapatılması , Ödenmemiş çekleriniz var ise ödemelerinin yapılıp çek karnelerinin bankaya iadesi, vergi dairesi veya sosyal güvenlik kurumu gibi devlet kurumlarına borçlarınızı olmaması, vb gibi bir çok konuyu inceleyerek düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak bunları düzelttikten sonra merkez bankası kara listesi veya bankaların kara listesinden çıkabilirsiniz.

Şirket Kredisi Hesaplama

Şirketler için ticari amaç ile kullanılan kredilere ticari kredi adı verilmektedir. Bankalar bu krediler için ayrı bir hesaplama tablosu çıkarmaktadır. Kobiler için geliştirilen bu kredi hesaplama aracında kredi tutarı, vade ve faiz oranı bulunmaktadır. Bu krediler için vade seçenekleri değişmektedir. En fazla 120 aya kadar ticari kredi vadesi belirlenir. Bankaların size sunacağı kredi çeşitleri arasından seçeceğiniz kredi türüne göre kredi faiz oranları değişmektedir.

Banka Sigorta Muameleleri vergisi ticari krediler için geçerlidir. Bu kredilerde yüzde 5 oranında BSMV uygulanmaktadır. Fakat ticari krediler KKDF’den muaf tutulmaktadır. KOBİ kredisi almak için şirketlerden belirli evraklar ve teminatlar istenmektedir. Bu şartları sağlama karşılığında ticari kredi verilmektedir. Bankaların istemiş olduğu başlıca evrakların listesi için bir diğer yazımız “Kurumsal Kredi başvurusu evrakları” göz atabilirsiniz.

Yorum yapın