Kurumsal Kredi Nedir?

Kurumsal Kredi Nedir?

Banka Finans kuruluşları hizmetleri arasında Kurumsal Kredi yani işletme kredileri firmaların faydalanabileceği finansal ürünler arasındadır. Bankaların iki önemli müşteri kitlesi ticari işletmeler ve bireysel kişilerdir. Kurumsal krediler sadece işletme sahiplerine sunulabilmektedir. Bankaların sunduğu krediler farklı şekillerde olabilirler. Kredi çeşitlerine bakacak olursak nakdi kredi, teminatlı kredi, teminat mektubu, akreditif gibi farklı usullerde nakdi ve gayri nakdi krediler olarak tahsis edilebilmektedir. Kurumsal işletme kredileri kendi bünyesinde spot ve rotatif krediler olarak da iki farklı başlık altına alabiliriz.

Kurumsal kredi tahsisi

Ticari kredi işletmelere tahsis edildiği için firma evraklarınızı yani şirket belgelerinizi hazırda bulunması gereklidir. Kredi başvuru sonrasında kredi başvurusu yapan şirket kredi notu ve  bağlı olarak Kurumsal risk durumunun ölçülmesi için firmanın yıllık finansal belgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmenizin kredi alabilmesi için çek yasaklı olmaması yani çek protesto olmamasının yanı sıra daha önce aldığı kredileri de düzenli ödemesi esaslardan biridir. Tüm bunlar haricinde işletmenizin aylık düzenli ödeme kabiliyeti veya sermaye gücü de Kurumsal kredi miktarını etki eden faktörlerdendir.

İşletme olarak Kurumsal kredi başvurusu yapmak için öncelikle çalıştığınız bankanın şubesindeki kurumsal kredi müşteri temsilciniz ile görüşmelisiniz. Ne yazık ki dijital kurumsal kredi başvurusu yapılamamaktadır.

Kurumsal Kredi Başvurusunda istenilen evraklar

Kurumsal kredi başvurusu  yaparken genellikle istenilen belgeler, firma da yetkili olan kişilerin imza sirküsü, vergi levhası, faaliyet belgesi, işletme kuruluş resmi gazete nüshası, sicil gazetesi, son üç yıllık bilanço veya kurumlar vergisi beyannamesi , eğer bulunduğunuz ay dilimi ara dönemdeyse örneğin yılın ilk dönemi bitmiş  yani mart beyannameleri verilmişse ve geçici beyannameler çıktıysa, ara dönem geçici vergi beyannamesi, istenir ise şirket detay mizanları istenebilmektedir.

Finpuan Kurumsal Kredi Notu

Finpuan Kurumsal Kredi notu ile firmanızın kredi alabilme yeteneğini  veya çalıştığınız firmaların finansal durumlarını takip edebilirsiniz. Her işletmenin kendie ait finansal yapısı ve buna bağlı olarak finansal durumu düşünülerek tasarlanmıştır. Banka veya finans kuruluşları ile aynı mantık ile çalşan Finpuan Kurumsal Kredi Notu yorumlayana göre firmanızın finansal geleceğinin de göstergesi niteliğindedir.