Şirket Skor Risk Notu Nasıl Yükseltilir?

Şirketlerin Skor Risk Notu düşük çıkıyorsa acil tedbirler alınması gerekliliğini tarif etmektedir. Çünkü Firma Skor Risk Notu firmanın ödeme kabiliyetini ve yeterliliğini açıkça bize göstermektedir. Yani gelecekte firmanın sıkıntıya girip girmeyeceğini Skor Risk Notu ile anlamaktayız. Bu sebepten firmaların Finpuan Kurumsal Kredi Notunu iyişleştiriken aynı zaman da Skor Risk Notlarına da dikkat etmeleri gerekir.

Firmanızın veya müşterinizin Finpuan Kurumsal Risk Notu düşükse Finpuan Kurumsal Kredi Not Danışmanlarımızda destek alabilirsiniz.

Kısaca bilgi vermek gerekirse Skor Risk Notunu belirleyen bazı faktörleri anlatalım. Skor Risk Notu firmanın yeterliliğini belirleyen faktörlerin en önemlilerindendir. Finpuan Skor Risk Notu oluşturulurken kullanılan parametrelerden bazıları : Likitidenin şirketin çalışma sermayesine oranı, Şirketin faaliyet karlılığı , Ülkenin makro ekonomik durumu ,vb… gibi birçok parametreden oluşmaktadır. Finpuan Skor Risk Notu haliyle firmanın borca batıklık oranından iflasa meyil durumunu mali durumunda çıkarmaktadır.