Kurumsal risk notu nasıl alınır?

Kurumsal Risk notu nedir?

Kurumsal risk notu bir firmanın yakın gelecekteki durumunu bize anlatır. Bankalar kredi verecekleri müşterilerinin kurumsal risk notuna çok önem verirler. Çünkü Bankalar verecekleri kredinin batmaması için şirketin bütün verilerini inceleyerek karar verirler. Bu incelemelere şirket ortaklarının kredi notu veya geçmişte yapmış olduğu çalışmalarda dahildir. Şirketin faaliyet alanı ile şirket ortaklarının geçmişi uyuşması zorunlu değildir. Banka veya kredi finans kuruluşu Kurumsal risk notu belirlerken bir çok parametreyi değerlendirirler. Öncelikle şirketin faaliyet gösterdiği sektör , sektörün karlılık oranları, yakın ve uzun vadede yapılabilecek sektörel yatırımlara müsaitliği veya kredi vermeye müsait olup olmadığını inceleyebilirler.

Kredi alma sürecinde Kurumsal risk notu sizin kredi alabileceğinizi etkileyen faktörlerdendir. Bu sebepten ötürü eğer kredi veren kuruluş kurumsal risk notunuzu düşük bulursa  işletmenize kredi vermeme opsiyonunu kullanabilir.

Kurumsal risk notunu belirleyen faktörler nelerdir?

Her kredi veren kuruluşta olduğu gibi Bankalarda öncelikle şirketinize ait bilanço kalemlerinizi incelemeye alır. Finpuan da aynı şekilde bilançonuzu inceleyerek Kurumsal risk notunuzu belirler. Kurumsal risk notu belirlenmesi esnasında onlarca parametre kullanılmaktadır. Kurumsal risk notu parametrelerinin başında bir kaç maddeye örnek verirsek :

  • Bilanço karlılığınız
  • Cironuz
  • Sermayeniz
  • Ortaklara olan borç
  • Piyasaya olan borç
  • Alacak devir hızı
  • Stok devir hızı
  • ….

Gibi daha onlarca parametreye bakılmaktadır. Kurumsal risk notunuzu öğrenmek ve Kurumsal not danışmanlarımızdan destek almak için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçebilirsiniz.