Şirket değerleme modelleri

Şirket değerleme şirketlerin mali tablo yani finansal verileri ile tahmini derecelendirme notunu hesaplanmasını da içermektedir. Şirket değerleme modelleri ile şirket incelenirken aynı zaman da şirketin finansal yapısı da ön plana çıkıyor. Şirket Ratingi de denilen bu hesaplama modeli firmanın kredibilitesini de göstermektedir. Firma rating notu ülkemizde derecelendirme şirketleri tarafından da yapılmaktadır. Bu not ile şirketin iflas riski değişimini inceleyebilmekteyiz.

Şirket Rating/ Derecelendirme Notu


Şirketlerin rating notlarını finansal verileri, geçmiş yıl tabloları ve piyasa analizleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Rating notu şirketler için bir çok analizi kapsadığından yüksek öneme sahip şirket değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır.

Şirket İflas Riski

Rating derecelendirme notu şirketin finansal riskin değişimini ve şirketin bu süreçte karşılaşacağı tehditleri ortaya çıkarmaktadır. Şirketin iflas edebileceği riskleri ön görülebilir bir finansal analizdir. Mevcut piyasa ve ekonomik koşullar altında incelenen şirket değerleme yöntemlerinden iflas risk analizi faaliyette olan firmaların önlem almaları için fırsatları belirlemelerini de sağlamaktadır.

Şirket Rating Notu ve Şirket iflas risk analizleri şirketlerin geleceğe yapacakları en önemli yatırımlardandır. İflas riski ön görülebilir olan bir firma için alacakları önlemleri belirlemek, finansal yapıda değişiklikleri hazırlamak ve şirket değerleme öncesinde projelendirerek şirketin vazifelerini belirlemek gerekmektedir.

Analistlerimiz farklı yöntemlerle şirketinizi değerlemektedir. Burada belirleyeceğiniz farklı senaryolar , şirketlerin gelecek 10 yılına kadar olan finansal tablolarını tahmin edebiliriz. Şirket değerlemesi yapılırken ön görülebilir ekonomik değişimleri de hesaba katmaya özen göstermekteyiz.

Finansal değişkenler Analistilerimizin çalışmaları yanısıra satış devir hızı, regresyon analizi, genel maliyetlerin yapısal incelemesi, değişken büyüme oranı gibi ek yöntemlerle finansal tahminler yapmaktayız.

Nakit akım tabloları 3 yıl , 5 yıl ve 10 yıllık gelir tablosu, bilanço ve nakit akım tablonuzu inceleyebilirsiniz.

Firma Rating notu / Derecelendirme Notu

Firma Derecelendirme notu veya diğer adıyla firma rating notunuzun detaylarını inceleyebilirsiniz. Finansal tabloları ve firma rating notu hesaplama sonucu şirketin geleceğine ilişkin finansal analizi hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Projeksiyon Farklı finansal senaryolar ile stratejilerinizi belirleyebilir. Şirketin değerlendirmesi sonucu gelecekteki risklerinizi analiz edebilirsiniz.